Kurzy pre verejnosť /výcvik psov/

Kurzy základnej ovládateľnosti v roku 2021

prihlásiť sa môžete cez PRIHLÁŠKA:
http://www.sanedog.sk/kurzy/prihlaska/
Nie je možné prihlásiť sa na jednotlivé dni.

Na základe Uznesenia vlády SR (vyhláseného núdzového stavu a aktuálnej epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19) musíme odložiť, poprípade zrušiť výcvikové kurzy.
Kurzy otvoríme v najbližšom možnom termíne.

I. Kurz: 6.3.2021 – 24.4.2021
náhradný termín: 24.4. – 12.6.2021

 • lekcie sa uskutočnia nasledovné dni: 24.4., 1.5., 8.5., 15.5., 22.5., 29.5.., 5.6., 12.6.

II. Kurz: 9.10.2021 – 27.11.2021

 • lekcie sa uskutočnia nasledovné dni: 9.10., 16.10., 23.10., 30.10., 6.11., 13.11., 20.11., 27.11.
 • bude upresnené, ak to bude nutné
 • termíny sú orientačné ………………………………………………………………………………………………………………………….
  INFORMUJTE SA O ZMENÁCH TERMÍNOV

  všeobecné informácie:

 • NEPARKUJTE PRIAMO PRED RAMPOU – UMOŽNITE VJAZD OPRÁVNENÝM VOZIDLÁM!
 • Začiatok kurzu: 8:00 hod.
 • Lekcia trvá asi 1,5 – 2 hodiny
 • Jednotlivé lekcie na seba nadväzujú
 • Výcvikové dni: sobota / v prípade nutnosti (po dohode) nedeľa

Na 1. lekciu (zahájenie kurzu) príďte bez psa a nezabudnite si priniesť:

 • krátke vodítko
 • dlhé vodítko

Na ďalšie lekcie príďte vždy so psom a prineste:

 • očkovací preukaz psa /pas
 • vyplnenú prihlášku (dostanete pri 1. návšteve)
 • krátke a dlhé vodítko – min. 10 m (nie „FLEXI“)
 • druhé vodítko (lanko) a ďalšiu karabínu na odloženie – priviazanie psa
 • podľa potreby náhubok

Vždy majte zo sebou:

 • odmenu pre psa: aport, hračka, pamlsok, …
 • veľa trpezlivosti
 • dobrú náladu

Prípadnú neúčasť včas oznámte výcvikárom. Výcvik prebieha za každého počasia okrem víchrice, tornáda, polárnej noci a iných výnimočných prípadov!

Desatoro pravidiel

 1. pred výcvikom musí byť pes dostatočne vyvenčený (cvičisko neslúži ako miesto na venčenie)
 2. na výcvik sa chodí včas
 3. pes musí byť pri vstupe na cvičisko povinne „pri nohe“ (na vodítku)
 4. pes sa odloží (pripúta) na určené miesto
 5. psovod sa hlási u vedúceho výcviku
 6. pred zahájením výcviku psovodi pripravia prekážky a potrebný materiál
 7. po ukončení výcviku psovodi uložia prekážky a materiál
 8. psovod zodpovedá za svojho psa a škody ním spôsobené
 9. voľné pobiehanie psov povolené len so súhlasom vedúceho výcviku a na určenom priestranstve
 10. výcvik začína a končí nástupom psovodov so psami.

Prítomnosť ďalších osôb okrem psovoda nie je vhodná.

Aké robíme chyby pri výchove a výcviku?

–        poľudšťovanie a nepochopenie prejavov psa

–        nadmerné precvičovanie / keď sa cvik podarí, mala by nasledovať pochvala a potom hra

–        nesprávne používanie intonácie a sily hlasu / musíme rozlišovať radosť a chválenie od bežného tónu, pokarhanie by naopak malo byť ozajstné

–        špatná metodika výcviku (nevhodne používame povely, podnety a tresty)

–        vytváranie nežiaducich stereotypov

–        zanedbanie problému / v prípade problémového správania, ktoré sa vám nedarí zvládnuť, požiadajte o radu skúseného výcvikára

–        nedostatočné chválenie za správne splnený cvik