História /výcvik psov/

Vznik klubu bol reakciou na zmeny v kynológii, kde má prioritu praktická upotrebiteľnosť psov a psovodov. Po zhodnotení situácie v Žiline a okolí sa niektorí členovia Asociácie cvičiteľov záchranárskych psov SR rozhodli založiť klub zameraný na výcvik najmä záchranárskych psov.

Prioritou bol výcvik psov na vyhľadávanie zavalených osôb v ruinách. Využívali sme objekt bývalej materskej škôlky v Nesluši, rôzne zrúcané objekty a novostavby. Nezanedbávali sme ani stopy, ako základ pachových prác, či nácvik vyhľadávania stratených osôb v teréne.

Na základe potrieb vychádzajúcich zo súžitia psov a ľudí a pripomienok členov (nie každý sa mohol venovať záchranárskej kynológii) bola schválená zmena „Stanov klubu“ a názvu klubu na „Kynologický klub SANEDOG “. Sídlom klubu sa stala Žilina.

Našou snahou bolo získať od mesta priestory vhodné na výcvik psov. V prípade, že by nám mesto vyhradilo priestor na cvičisko, boli sme ochotní bezplatne poskytovať výcvik psov pre verejnosť. Spolupráca s mestom však bola neúspešná. Podarilo sa nám prenajať objekt od urbariátnej obce Hôrky. Členovia a priatelia klubu sa podieľali na úpravách priestorov. Cvičisko, ktoré sme vybudovali, je atypické umiestnením v lese. Po zakúpení prekážok sa naplno venujeme kynológii.

Činnosť klubu je zameraná na výchovu a výcvik psov všetkých plemien (aj bez PP). Popri inej činnosti sa snažíme naprávať problémové správanie sa psov. Pripravujeme psov na skúšky z výkonu, ale na svoje si prídu aj tí, ktorí majú svojich psích miláčikov len pre radosť, chcú ich mať „iba“ vychovaných. Veď nie každý túži mať zo svojho psa špičkového športovca, majstra sveta alebo tvrdého obranára.

Chronologický vývoj

 • 7.12.1999: Podanie žiadosti na Ministerstvo vnútra o registráciu „Záchranárskeho kynologického klubu“ zo sídlom v Nesluši.
 • 2.1.2000: Ustanovujúca schôdza, 13 zakladajúcich členov
 • 5.2.2000: Zmena „Stanov“ a názvu klubu na „Kynologický klub SANEDOG“
  • schválenie znaku klubu
  • zmena sídla klubu: mesto Žilina
 • 22.2.2000: Podanie novej žiadosti na registráciu na Ministerstve vnútra SR
 • 28.2.2000: Registrácia Kynologického klubu SANEDOG na MV SR, č. spisu VVS/1-900/90-16/23 13.4.2000: Krajskou správou štatistického úradu v Žiline pridelené IČO 37800094
 • 10.6.2000: Registrácia Kynologického klubu SANEDOG vo Zväze športovej kynológie SR pod č. 264
 • jún 2002: Uzatvorenie zmluvy o prenájme priestorov s urbariátnou obcou Hôrky
 • október 2002: Dokončenie úpravy terénu a objektu – zabezpečenie prekážok